Hjemmetjenesten Narvik

Hjemmetjenesten er delt inn i soner etter bydelene. Fra Nygård og nordover utføres tjenesten fra Bjerkvik omsorgsdistrikt

Hjemmetjenester i Narvik kommune er organisert i 2 enheter:

  • Hjemmetjenesten dekker bydelene i Narvik, Ankenes og sørsiden av kommunen.
    Hjemmetjenesten har sine kontorer i Sykehusveien 3b (Gamle Narvik sykehjem).

Hjemmetjenesten i Bjerkvik og nordsiden av kommunen

(fra Nygård og nordover) ligger organisatorisk i Bjerkvik omsorgsdistrikt.

, og er organisert følgende avdelinger og geografiske soner:

  • Sone 1.  Ankenes, Alleen 4 og 6, Kveldsol
  • Sone 2. Oscarsborg og Frydenlund
  • Sone 3. Frydenlund, Strømsnes og Beisfjord
  • Narvik REO

Hjemmetjenesten i Narvik - Kontaktinformasjon

.

Besøksadresse

Sykehusveien 3b

76 91 20 50

Enhetsleder

Snorre N. Slyngen

416 69 940

     

Sone / Avdeling

Avdelingssykepleier

Telefon direkte

Sone I,  Ankenes, Alleen 4 og 6,
Kveldsol

Ole Kristian Løkken

76 91 20 54

Sone II, Oscarsborg og Frydenlund

Vivi-Ann Nikolaisen

76 91 20 57

Sone III, Frydenlund, Strømsnes og
Beisfjord

Silje Storlien

76 91 20 60

Narvik REO

Grethe Normark

76 91 20 80

ved Narvik REO er rehabilitering, etterbehandling og observasjon etter sykehusopphold og øyeblikkelig hjelp døgnopphold.    

Telefonkontakt med hjemmetjenesten på kveld og natt
Narvik kommune har lagt om sentralbordfunksjoner utenfor åpningstid. 
Pasienter med hjemmesykepleie kan ringe følgende nummer ved akutte henvendelser som ikke kan vente til neste virkedag:

Telefonkontakt KVELD:

Ankenes Oscarsborg

Frydenlund
sone 1

Frydenlund
sone 2

Frydenlund
sone 3

481 284 17 478 339 40 481 28 301 916 22 421 994 34 409
         

Telefonkontakt NATT:   Tlf. 909 69 946

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS