Kreftkoordinator i Narvik kommune

Kreftkoordinator tilbyr et lavterskeltilbud til kreftpasienter og deres pårørende. 

Last ned brosjyre Kreftkoordinator (PDF, 3 MB)

Hva er en kreftkoordinator?

Kreftkoordinatoren i Narvik kommune skal være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og deres pårørende. Tilbudet er frivillig og gratis. 


Kreftkoordinatoren tilbyr

  • Råd og veiledning rundt kreftdiagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Være en samtalepartner som kan hjelpe og sortere tanker i en vanskelig hverdag.
  • Informasjon om rettigheter, relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.
  • Oppfølging til barn og ungdom som er pårørende.

Kreftkoordinatoren samarbeider med aktuelle yrkesgrupper slik at pasienten får et helhetlig tilbud gjennom hele pasientforløpet.

Kreftkoordinator har faste møter med UNN Narvik en gang i uken og får da informasjon om nye pasienter og pasienter under behandling (etter samtykke fra pasientene).

Hvem kan snakke med en kreftkoordinator?

Pasienter og pårørende kan henvende seg direkte til kreftkoordinator ved behov for hjelp/veiledning.

Fastlegene er informert om tilbudet og kan også henvise pasienter.

Hva kan jeg forvente?

Hovedoppgaven til kreftkoordinator er å gi råd og veiledning, informere om kommunale tilbud og koordinere de forskjellige tjenestetilbud som det er behov for. Målet er å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i sykdomsforløpet.

Kreftkoordinator har hele Narvik kommune som sitt behandlingsfelt.

Noen å snakke med

Ønsker du en å snakke med, en som kan gi råd og veiledning, eller du vil vite mer om hva som finnes av tilbud og tjenester, ta kontakt med kreftkoordinator for en avtale. 

Kreftkoordinator har også et nært samarbeid med kreftenheten og palliativt team ved UNN Narvik - Universitetssykehuset Nord-Norge.

Last ned brosjyre Kreftkoordinator (PDF, 3 MB)

 

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator i Narvik kommune er Tove Hæsken-Pettersen.
Kreftkoordinator har kontor på Tildelingskontoret i Narvik rådhus, Kongens gate 45. 1 etasje.
Mobil: 992 38 755
Kontortelfon: 76 91 35 95.
E-post: tove.haesken@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Jeg holder til på Tildelingskontoret i Narvik rådhus, 
Kongengs gate 45,  1. etg.
Spør etter meg i Servicetorget.

Partnere
Kreftkoordinatorstillingen er opprettet som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Narvik kommune.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS