Ressursteamet - barn, unge og familie

Ressursteamet - barn, unge og familie. Tjenesten er gratis og tilbys til barn, unge og familie i Narvik kommune (0-23 år).

 
SMIL gruppe Narvik 1

Syns du det er vanskelig å takle hverdagen med psykisk helse, fysisk helse eller rusproblematikk hos noen som står deg nært?  

 

SMIL er et tilbud til deg som er barn eller ungdom. Er du bekymret for moren eller faren din? Kanskje du opplever å ha det annerledes og vanskelig hjemme, uten at du forteller det til noen. Tenker du at det er din skyld? Da er SMIL kanskje noe for deg.

Mange barn og unge som har en eller to foreldre med psykiske plager eller rusproblemer sier at de har det sånn, og kjenner seg veldig alene. Har du lyst til å møte noen i samme situasjon som deg? I SMIL gruppen treffer du andre på din alder og en gruppeleder som kan mye om nettopp det å vokse opp med foreldre som har psykiske plager eller rusproblemer.

Opplever du utfordrende dagligdagse situasjoner knyttet til samarbeid med barnet ditt?

PMTO-terapi er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år.

Målet med ART er å utvikle barn og unges sosiale kompetanse, samt å forebygge og redusere aggressiv problematferd. 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS