Villa Solborg er et døgnbemannet bofellesskap med 31 boenheter som er tilrettelagt for personer med ulikt behov. Det er lagt til rette for velferdsteknologi i bygget, og som første tjenestested i Narvik kommune tas det i bruk Mobil omsorg.

Oscarsborg Bo- og Servicesenter ligger midt i sentrum av Narvik og er et moderne bofellesskap/sykehjem.
Her bor det 27 beboere i bofellesskap og 9 beboere i sykehjem.

Tjenesten for utviklingshemmede (UH-tjenesten) leverer tjenester til barn, unge og voksne utviklingshemmede etter Helse og omsorgstjenesteloven.

Bjerkvik omsorgsdistrikt ivaretar brukerne som har adresse nord for Rombaksbrua til og med
kommunegrensene mot Evenes og Gratangen.

Furumoen sykehjem åpnet februar 2007 og har 108 plasser samt 16 dagplasser.

Furugården dagsenter har dagtilbud for voksne utviklingshemmede. Det drives med ulik produksjon og er også sosialt fellesskap for brukerne.

Oversikt over bofellesskap i Narvik kommune

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.

Ankenes Bo- og Servicesenter ligger ca. 1 mil sør for Narvik med nydelig utsikt over Ofotfjorden og innseilingen til Narvik. ABS åpnet i november 1995.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS