Sykehjem - omsorgsinstitusjoner

Narvik kommune har  4 omsorgsinstitusjoner med somatiske sykehjemsplasser og skjerma plasser for demente; Furumoen sykehjem, Ellas Minne i Bjerkvik, Ankenes Bo- og servicesenter og Oscarsborg bo- og servicesenter. 

Narvik kommune har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Narvik demensforening. Avtalen gjelder aktiviteter på våre sykehjem.

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS