Boligkontoret i Narvik kommune

Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler

Villa Solborg er et døgnbemannet bofellesskap med 31 boenheter som er tilrettelagt for personer med ulikt behov. Det er lagt til rette for velferdsteknologi i bygget, og som første tjenestested i Narvik kommune tas det i bruk Mobil omsorg.

Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler.

Bofellesskap, kommunal bolig, tilpasset bolig/omsorgsbolig, sykehjem/omsorgsbolig og trygdebolig/servicebolig - Narvik kommune

Tilskuddene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune ble  vedtatt i  bystyret den 01.01. 2014.  

Narvik bystyret vedtok den 01.01. 2014  retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS