En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge gir avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid

Hjelpemiddelsentralene låner ut både nytt og brukt utstyr

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge leverer tjenester til barn, unge og voksne funksjonshemmede og deres pårørende etter Lov om sosiale tjenester.

 Ved Narvik REO tilbyr Narvik  kommune 3 plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Målgruppen er voksne personer som bor i Narvik, og som av ulike grunner har behov for behandling og pleie i 1-3 dager

Korttidsopphold i sykehjem og døgnopphold ved Narvik REO er tjenester for deg som har fått en helse- og funksjonssvikt  som krever et tidsavgrenset opphold i sykehjem eller  et rehabiliteringstilbud av kortere varighet
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS