Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Villa Solborg er et døgnbemannet bofellesskap med 31 boenheter som er tilrettelagt for personer med ulikt behov. Det er lagt til rette for velferdsteknologi i bygget, og som første tjenestested i Narvik kommune tas det i bruk Mobil omsorg.

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge leverer tjenester til barn, unge og voksne funksjonshemmede og deres pårørende etter Lov om sosiale tjenester.

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge gir avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hjelpemiddelsentralene låner ut både nytt og brukt utstyr

 Ved Narvik REO tilbyr Narvik  kommune 3 plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Målgruppen er voksne personer som bor i Narvik, og som av ulike grunner har behov for behandling og pleie i 1-3 dager

Enhet FABU (Funksjonshemmede og avlastning barn og unge) drifter særskilte pleieoppdrag for brukere med store funksjonshemminger og særskilte behov.

Tjenesten for utviklingshemmede  gir et tilrettelagt botilbud for utviklingshemmede i bofellesskap eller samlokaliserte boliger.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS