Aktivitetssenteret for yngre demente

Kjenner du noen med demens som har behov for et aktivitetstilbud?

Villa Solborg aktivitetssenter er et dagtilbud som tilbyr aktiviteter, deltakelse og sosialt fellesskap for yngre personer med demens.

Et dagtilbud kan spille en avgjørende rolle og gi en bedre hverdag for deg som opplever demens og for dine pårørende.

Deltagelse i passende aktiviteter kan hjelpe en person med demens til å oppnå glede og mestringsfølelse. Gjennom kultur, fysisk aktivitet og felles måltider skapes gode øyeblikk for den enkelte i et sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Målet med tilbudet på aktivitetssenteret er å gi en meningsfull hverdag hvor trygghet og trivsel står i fokus.

Aktivitetssenteret holder til i nye lokaler i Villa Solborg og vi har åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 09:00 -15:00.

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

 • Personer med demens som bor hjemme.
 • Personer som fungerer i gruppe sammen med andre med demens.
 • Personer som klarer å forflytte seg selv uten hjelpemidler.
 • Personer som fysisk er i stand til å delta i aktiviteter ute og inne.
 • Personer opp til ca 75 år.

Hva tilbyr vi på aktivitetssenteret?

 • Transport til og fra aktivitetssenteret med aktivitetssenterets personbil.
 • Servering av minst et næringsrikt måltid.
 • Ulike aktiviteter som gårdsbesøk, bowling og spill. Vi gjør individuelle tilpasninger i aktivitetene.
 • Fysisk aktivitet i form av turer i skog og mark, samt fellestrim inne.
 • Hverdagslige mestringsoppgaver etter ønske og interesse.

Er du pårørende?

Da er du også velkommen til å ta kontakt med oss for samtale med fagpersoner med kunnskap om demens.

Våre samarbeidspartnere

 • Hjemmetjenesten i Narvik kommune
 • Tildelingskontoret i Narvik kommune
 • Demensteamet i Narvik kommune
 • Geriatriteamet ved UNN
 • Frivillige organisasjoner

Vi behøver frivillige og flere samarbeidspartnere!

Villa Solborg aktivitetssenter ønsker å jobbe tett sammen med frivillige hjelpere - nå trenger vi din hjelp!

Som frivillig hos oss får du:

 • Kompetanse innen demens
 • Tett oppfølging
 • En plass i et flott sosialt fellesskap

Dersom du/dere vil bidra for å gi et godt tilbud til unge demente i aktivitetssenteret ønsker vi en prat med dere!

Vi ønsker å gi støtte, omsorg og mening i livet til personer med demens og deres nærpersoner. Ved Villa Solborg aktivitetssenter skal vi sammen skape gode øyeblikk - og dele dem. Velkommen til oss!

Det må søkes til Narvik kommune om plass på aktivitetssenteret. Søknadsskjema ligger på Narvik kommunes hjemmesider. Ta gjerne direkte kontakt med oss for en uforpliktende samtale og mer informasjon. Hvis dette er et tilbud som passer for deg, kan vi være behjelpelig med å søke til tildelingskontoret.

Villa Solborg Aktivitetssenter
Administrasjonsveien 8,
8514 Narvik

Telefon: 977 83 866

Sykepleier Kristin Stokvold

kristin.stokvold@narvik.kommune.no

Hjelpepleier Silje Strømsnes

Avdelingsleder Villa Solborg, Ann-Iren Nikolaisen

Telefon: 769 13 086 eller mobil: 911 08 478

ann.iren.nikolaisen@narvik.kommune.no

Tildelingskontoret Narvik Kommune

Telefon: 76 91 35 92 (kl. 10.00-14.00)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS