Transporttjenester

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Det kan gis parkeringstillatelse til bilfører eller passasjer som har vanskelig for å bevege seg over avstander. Parkeringstillatelsen kan gis ved bosted, arbeid eller annen relevant aktivitet. Mer informasjon/søknadskjema kan du få ved å henvende deg til Parkeringskontoret, eller finne den her på kommunens hjemmeside.

Parkeringskontoret

Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT kort

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemming og ikke kan bruke vanlig kollektivtransport kan du søke om å få TT-kort. Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede blir mer mobile og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Ordningen skal ikke brukes til lege og tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten som for eksempel transport til/fra dagsenter. For å bli innvilget TT-kort må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Fylkeskommunen har ansvaret for denne tjenesten, men godkjenning av brukere er delegert til kommunene. Søknad sendes søkers egen hjemstedskommune. 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nettsiden til Nordland fylkeskommune.

Du kan også få søknadskjema hos Tildelingskontoret. 

Publisert av Kirsti Simonsen. Sist endret 06.10.2015
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook