Pensjon

Pensjoner skal sikre inntekt i alderdommen, ved uførhet og ved tap av forsørger.

På nettsidene til NAV finn du informasjon om de ulike pensjonsordningene. 

Pensjonssystemet i Norge har tre hoveddeler. Den viktigste delen er folketrygdens pensjoner, som er det allmenne offentlige pensjonssystemet. Folketrygden  skal gi et rimelig inntektsnivå i forhold til tidligere inntekt og tilvendt levestandard. Samtidig skal personer som har hatt liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet få en god grunnsikring.

Del to er pensjoner i tilknytning til arbeidsforhold, det vil si tjenestepensjon og avtalefestet pensjon.
Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, være omfattet av en tjenestepensjonsordning (OTP - obligatorisk tjenestepensjon).

Den tredje delen i det norske pensjonssystemet er egen sparing, herunder skattefavoriserte individuelle pensjonsordninger.

For bred informasjon om pensjoner i Norge, se  Arbeids- og sosialdepartementets temasider om Pensjon

For informasjon om pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, se www.pensjonsreform.no

Sist endret 15.04.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook