Avlastning og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan dere søke om ulike avlastningstilbud.
Dagsentertilbud eller korttidsopphold på sykehjem er eksempler på en slik tjeneste.  

De som har omsorg for eldre kan søke om å få følgende tilbud:

  • Dagsentertilbud for eldre
  • Korttidsopphold i sykehjem

Har du særleg tyngende omsorgsoppgaver for barn eller unge  kan du søke om opphold i avlastningsbolig og/eller avlastning i hjemmet.  Tildelingskontoret gir nærmere veiledning.

  • Opphold i avlastningsbolig


Narvik kommune har etablert følgende tilbud tilrettelagt for hjemmeboende  unge demente:

  • Oscarsborg dagsenter for yngre demente

Andre avlastnings- og støttetilbud: 

  • Ledsagerkort for  funksjonshemmede
  • Brukerstyrt personlig assistent

Fritid med bistand

Støttekontakttjenesten i Narvik kommune  organiseres som ”Fritid med bistand” som innbefatter 3 måter å organisere tjenesten på:

  • Individuell fritidskontakt
  • Fritidstilbud i gruppe
  • Bistand i deltakelse i ordinære lag og foreninger.

Veiledning og oppfølging til brukere og støttekontakter ivaretas av  koordinator i enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge.

Sist endret 14.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook