Klima og energi

Plan for Klima, energi og miljø.jpg - Klikk for stort bilde

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig  mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig.
Narvik kommune vil ut fra våre lokale utfordringer og muligheter bidra til å nå de nasjonale målsetningene og føringene innenfor klima, miljø og energipolitikk

.Narvik kommunes  kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015 – 2026  ble vedtatt av Narvik bystyre 15.10. 2015. Planen  legger føringer for utviklingen av Narvik kommune som miljøby frem til 2026. For å lykkes å bli en miljøby må dette skje i samspill med byens innbyggere, næringsliv, fylkeskommunen, staten og andre.

Kommunedelplanen har 3 fokusområder:

  • Bedre luftmiljø
  • Bedre vannmiljø
  • Mindre forsøpling   

Innenfor tiltaksområdene Klima, Energi og Miljø er det fastsatt mål og utarbeidet handlingsplaner.

Eksterne lenker under emnet Klima og energi


Vi beklager, eksterne linker i høyre marg er foreldet og kan ikke benyttes.
Vennligst benytt disse  lenkene til eksterne ressurser innenfor emnet:

 

Publisert av Systembruker. Sist endret 04.01.2017
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook