Avfallshåndtering

profilbilde HRS.png - Klikk for stort bilde

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap som  er en ledende bedrift innenfor miljø og gjenvinning i landsdelen. Selskapet ivaretar mottak og håndtering av avfall for eierkommunene, privatkunder og bedriftskunder og eies av følgende kommuner i nordre Nordland og Sør-Troms; Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord.

I regionen bor det om lag 61.000 innbyggere. Selskapets administrasjon ligger i Narvik. Selskapet ivaretar innsamling, mottak, sortering og prosessering av husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall ved sine 2 anlegg Stangnes Miljøpark i Harstad og Djupvik Miljøpark i Narvik.
Mottatt og sortert avfall går til materialgjenvinning, energiutnyttelse eller destruksjon.
HRS drifter  pr. i dag miljøstasjoner i Tysfjord, Ballangen, Gratangen, Lavangen, Ibestad, på Moan i Evenes og i Kvæfjord. 

Gjeldende fra 1. januar 2016 har HRS enerett på innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune, jf. Narvik bystyres sak 24/15 i møte 5. mars 2015  Innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune - ny modell - behandling våren 2015

  

 

 

Sist endret 13.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook