Narvik bibliotek åpningstider i sommer

Fra og med mandag 19. juni til og med søndag 20. august  2017 har biblioteket disse åpningstidene:

 


Betjent bibliotek


Ubetjent bibliotek

Mandag - torsdag

10:00 – 17:00

17:00 – 19:00

Fredag

10:00 – 16:00

16:00 – 19: 00

Lørdag

10:00 – 16:00

16:00 – 18:00

Søndag

STENGT

12:00 – 18:00

Biblioteket vil være tilgjengelig i 59 t/uken hvorav 40 av disse timene er bemannet.

Narvik bibliotek låner ut bøker, tidsskrifter, videofilmer, musikk CD, dataspill, mikrofilmer. Fjernlån (lån fra andre bibliotek) kan formidles i visse tilfelle. Pc er tilgjengelig for søk på internett eller tekstbehandling

Utlån er gratis, men det må betales gebyr for bøker som ikke leveres i rett tid.
Ved utsending av faktura fra biblioteket må det betales fakturagebyr. Ødelagte media må erstattes.
Lånetiden er som hovedregel 4 uker. Låner kan få reservert materiell og kan normalt låne så mange bøker han/hun ønsker.

Besøksadresse: Det 4. hjørne, Kongens gt. 39
Postadresse: Narvik bibliotek - postboks 124, 8502 Narvik.
Telefon: +47 76 91 20 10 E-mail: biblioteket@narvik.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS