Narvik, Teknisk Kvartal - Kvartal for den neste generasjonen

Under tittelen «Productive Cities» ber Europan unge arkitekter om å undersøke nye produksjonsformer og industri i byen.

Europan 14-konkurransen ble lansert 13. februar, og i konkurranseprogrammet spørres det om hvordan nye former for produksjon kan bli en del av byen. Samt hvordan kan industri, små håndverksbedrifter, matproduksjon og energiproduksjon få rom i et bylandskap som i står i fare for å bli stadig mer monofunksjonelt.

Av totalt 45 steder i Europeiske byer, stiller norske kommuner med tre tomter. Tomtene ligger i Alta, Narvik og Lillestrøm.

Les mer om EUROPAN

Strategisk næringsplan for Ofoten

Gjennom næringsmessig omstilling på 90-tallet  og frem til i dag har utviklinga av Narviksamfunnets og regionens konkurransefortrinn stått i fokus. Dette er nedfelt i Strategisk næringsplan for Ofoten som peker på følgende hovedsatsingsområder for næringsutvikling:

  • Logistikk og infrastruktur
  • Reiseliv, kultur og handel
  • Teknologi og kompetanse
  • Regionale vekstnæringer

Gjennom et målbevisst arbeide  fremstår kommunen vår i dag  som mer næringsmessig robust,  og er ikke lenger så avhengig av enkeltstående hjørnesteinsbedrifter slik byen historisk har vært.

Narvik kommune ønsker å legge til rette for nyetableringer og samtidig bidra til utvikling av det eksisterende næringsliv. For å oppnå dette er det etablert følgende selskap som utøver næringsutvikling på Narvik kommunens vegne:

  • Futurum as
  • Narvikgården as

I tillegg har Narvik Havn KF en svært viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling i kommunen vår.

Tilrettelegging for reiselivet ivaretas av selskapet Visit Narvik AS som også ivaretar drift av Narvik Turistkontor.  Visit Narvik AS er et datterselskap under Narvik Reiselivsutvikling AS, som er eid av Forte Invest AS og Narvikgården AS. Selskapet Narvikgården AS er 100 % eid av Narvik kommune.

Narvik kommune og Narvikgården har gleden av å invitere til Arkitektutstilling - Kvartal for den neste generasjonen. 19. september til 16. november. 2017
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS