Næringsutvikling

Dersom du ønsker å etablere  næringsvirksomhet i Narvik oppfordres du til å ta kontakt med nærings- og utviklings-selskapet Futurum AS for råd og veiledning.

NY_BDO foreslår forbedringer

På oppdrag fra Narvik bystyre har BDO lagt fram anbefalinger vedrørende forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom.

Narvik bystyres oppdrag til BDO var 2-delt:

  • Bystyret ønsket forslag til forbedringer som gir mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse av næringsutvikling og tilrettelegging for flere arbeidsplasser, og hvor rollene mellom enhetene som skal drive næringsutviklingsarbeid er avklart  og presisert
  • Narvik bystyre ønsket forslag til organisering av bygg og eiendom som muliggjør  raske og konsise prosesser og handlinger.


Les BDO's sluttrapport og framlegg til Narvik bystyre:

BDOs sluttrapport  Evaluering til Narvik kommune - Forberinger
innen næringsutvikling og oganoisering av bygg og eiendom (PDF, 815 kB)

BDOs presentasjon til bystyret (PDF, 698 kB)

 

 

Narvik kommune vil søke alpin-VM i 2025, sammen med Norges Skiforbund (NSF).

Vi har varslet Norges Skiforbund om at vi har ambisjoner om å søke. Vi har allerede startet en dialog om hva som kreves, og utreder saken nå, sier Narviks ordfører Rune Edvardsen.

 

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer, og er medspiller på regionalt og nasjonalt plan.

Narvik kommune er, via sitt næringsutviklingsselskap Futurum, gitt muligheten til å få tildelt midler fra Nordland fylkeskommune for å gjennomføre prosjekt/tiltak som kan bidra til en bevaring av eksisterende arbeidsplasser og realisere muligheter for nye arbeidsplasser. 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS