Næringsutvikling

Dersom du ønsker å etablere  næringsvirksomhet i Narvik oppfordres du til å ta kontakt med nærings- og utviklings-selskapet Futurum AS for råd og veiledning.

EUROPAN

Under tittelen «Productive Cities» ber Europan unge arkitekter om å undersøke nye produksjonsformer og industri i byen.

Europan 14-konkurransen ble lansert 13. februar, og i konkurranseprogrammet spørres det om hvordan nye former for produksjon kan bli en del av byen. Samt hvordan kan industri, små håndverksbedrifter, matproduksjon og energiproduksjon få rom i et bylandskap som i står i fare for å bli stadig mer monofunksjonelt.

Av totalt 45 steder i Europeiske byer, stiller norske kommuner med tre tomter. Tomtene ligger i Alta, Narvik og Lillestrøm.

Les mer om EUROPAN

Strategisk næringsplan for Ofoten

Gjennom næringsmessig omstilling på 90-tallet  og frem til i dag har utviklinga av Narviksamfunnets og regionens konkurransefortrinn stått i fokus. Dette er nedfelt i Strategisk næringsplan for Ofoten som peker på følgende hovedsatsingsområder for næringsutvikling:

  • Logistikk og infrastruktur
  • Reiseliv, kultur og handel
  • Teknologi og kompetanse
  • Regionale vekstnæringer
Gjennom et målbevisst arbeide  fremstår kommunen vår i dag  som mer næringsmessig robust,  og er ikke lenger så avhengig av enkeltstående hjørnesteinsbedrifter slik byen historisk har vært.

Narvik kommune ønsker å legge til rette for nyetableringer og samtidig bidra til utvikling av det eksisterende næringsliv. For å oppnå dette er det etablert følgende selskap som utøver næringsutvikling på kommunens vegne:
  • Futurum as
  • Narvikgården as
I tillegg har Narvik Havn KF en svært viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling i kommunen vår.

Tilrettelegging for reiselivet ivaretas av selskapet Visit Narvik AS som også ivaretar drift av Narvik Turistkontor.  Visit Narvik AS er et datterselskap under Narvik Reiselivsutvikling AS, som er eid av Forte Invest AS og Narvikgården AS. Selskapet Narvikgården AS er 100 % eid av Narvik kommune.

 

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Siste planperiode var fra 2011 til 2015. Gjennom byregionsprogrammet fikk Ofoten Regionråd midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2018 - 2021. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

For mer informasjon se Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018 - 2021 på Futurum.no

Narvik kommune vil søke alpin-VM i 2025, sammen med Norges Skiforbund (NSF).

Vi har varslet Norges Skiforbund om at vi har ambisjoner om å søke. Vi har allerede startet en dialog om hva som kreves, og utreder saken nå, sier Narviks ordfører Rune Edvardsen

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedrifts-støtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer.
Futurum er også medspiller på regionalt og nasjonalt plan.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS