Narvik kommune og Ballangen kommune har felles kontor for Landbruk og naturforvaltning. Kontoret utfører forvaltningsoppgaver i henhold til vedtak om delegering.

VAKTTELEFON VILT NARVIK ER : 952 26 767

 

 

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. 

Landbrukskontoret i  Ballangen  ivaretar Narvik  kommunes oppgaver  knyttet til landbruk og skogbruk i kommunen vår.  De 2 kommunene har inngått avtale om felles landbrukskontor, kontoret  utfører forvaltningsoppgaver for Narvik kommune i henhold til vedtak om delegering av myndighet. Viktige oppgaver er tilskuddsordninger og lovforvaltning.  

Landbrukskontoret er lokalisert til rådhuset i Ballangen og har  besøksadresse
Rådhusveien 1, 8540 Ballangen.
Tlf. 76 92 90 00  Faks: 76 92 90 01

Postadresse: Postboks 44, 8546 Ballangen
E-post: post@ballangen.kommune.no

Landbrukskontoret har kontordag hver fredag i Narvik, lokalisert til enhet  Areal- og byggesak i 3. etasje på teknisk rådhus.

Les Narvik bystyrets vedtak 23. mars 2010.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS