Tilskuddsordninger i skogbruket

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. 

Skogplanting - tilskudd
Målet er å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Kommunen fatter vedtakene, mens Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet.

Gjødsling - tilskudd
Skogeiere kan få dekket 40 % av kostnadene til gjødsling. Det er kommunen som er vedtaksmyndighet og som utbetaler tilskuddet.

Les mer om tilskudd til skogbruket: Landbruksdirektoratet 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS