Naturforvaltning

Dvergrublom. Foto: Wenche Spjelkavik  - Klikk for stort bildeDvergrublom. Foto: Wenche Spjelkavik

Miljødirektoratet  er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Direktoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Miljødirektoratets viktigste funksjoner er å skaffe og formidle miljøinformasjon, utøve og iverksette forvaltningsmyndighet, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, gi faglige råd og delta i internasjonalt miljøarbeid.

Fylkesmannens miljløvernavdeling
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

Kommunene er tillagt myndighet  for ulike naturforvaltningsoppgaver etter blant annet Forurensingsloven, Motorferdselloven og Kulturminneloven. 

Kommunene er gjennom arbeidet som gjøres på mange områder med og forvalter miljøet og naturen og setter premissene for andres miljø- og naturforvaltning - ikke minst som  planmyndighet.
Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen.

 


 

Emner:


 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook