Næring - Næringsutvikling

Narvikterminalen.  Foto: Narvik Havn - Klikk for stort bildeNarvikterminalen. Foto: Narvik Havn

I menyen til venstre kan du finne mer informasjon om hvert enkelt emne som ligger under temaet Næring.

Med Narvik havn, jernbanen, europaveiene og flyplassene er Narvik et knutepunkt for kommunikasjoner og transport. Narvik havn er den viktigste utskipningshavnen av mineralressurser i Norge og Skandinavia.

Byen vår er et handelssenter og en skoleby. Høgskolen i Narvik er et ledende senter på Nordkalotten innen høyere utdanning og kunnskapsformidling, og har med sitt teknologiske miljø stor betydning som motor i næringsutviklingen i Narvikregionen.

Innenfor satsingsområdene logistikk og infrastruktur, handel, reiseliv og teknologi er store næringsvirksomheter etablert og i vekst.

Kommunens næringsplan er en regional plan. Gjennom å etablere en regional partnerskapsmodell søker Ofoten regionråd i samarbeid med Nordland fylkeskommune å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet og styrke samordningen av regionalpolitikken.
Strategisk næringsplan for Ofoten er partnerskapets styringsdokument i tillegg til at det er vår kommunedelplan og overordnet styringsdokument for næringsutvikling i Narvik.

Futurum AS er næringsselskapet i Narvik kommune og hvor Narvik kommune er den største eier. Selskapet er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan og skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen og har  fokus på regionens vedtatte satsingsområder: 

  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft


Noen snarveier til sentrale tilretteleggere for næringsliv og næringsutvikling i Narvik:

Futurum AS

Narvikgården AS

Narvik Havn KF

Ofoten regionråd

Forte Narvik AS

Narvikregionen næringsforening (NRNF)

UiT Campus NarvikFor utførlig beskrivelse av tjenestene som tilbys av det offentlige se 
Tjenestebeskrivelser fra A - Å
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS