Næringsutvikling

Utvikling og vekst på Narvik havn. Foto: Harald Harnang, Infoto - Klikk for stort bildeUtvikling og vekst på Narvik havn. Foto: Harald Harnang, Infoto

Dersom du ønsker å etablere  næringsvirksomhet i Narvik oppfordres du til å ta kontakt med nærings- og utviklings-selskapet Futurum AS for råd og veiledning.

Gjennom næringsmessig omstilling på 90-tallet  og frem til i dag har utviklinga av  Narviksamfunnets og regionens konkurransefortrinn stått i fokus. Dette er nedfelt i Strategisk næringsplan for Ofoten som peker på følgende hovedsatsingsområder for næringsutvikling:

  • Logistikk og infrastruktur
  • Reiseliv, kultur og handel
  • Teknologi og kompetanse
  • Regionale vekstnæringer
Gjennom et målbevisst arbeide  fremstår kommunen vår i dag  som mer næringsmessig robust,  og er ikke lenger så avhengig av enkeltstående hjørnesteinsbedrifter slik byen historisk har vært.

Narvik kommune ønsker å legge til rette for nyetableringer og samtidig bidra til utvikling av det eksisterende næringsliv. For å oppnå dette er det etablert følgende selskap som utøver næringsutvikling på kommunens vegne:
  • Futurum as
  • Narvikgården as
I tillegg har Narvik Havn KF en svært viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling i kommunen vår.

Tilrettelegging for reiselivet ivaretas av selskapet Visit Narvik AS som også ivaretar drift av Narvik Turistkontor.  Visit Narvik AS er et datterselskap under Narvik Reiselivsutvikling AS, som er eid av Forte Invest AS og Narvikgården AS. Selskapet Narvikgården AS er 100 % eid av Narvik kommune.
Publisert av Systembruker. Sist endret 14.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook