Skatteattest

Skal du levere varer eller tjenester til Narvik kommune kreves det skatteattest. Hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester bør du be om skatteattest fra dine leverandører.

Det er velkjent at skatter og avgifter misligholdes når bedrifter får betalingsproblemer. Skatteattest er derfor en indikasjon, ikke bare på seriøsitet, men også på trygg økonomi hos leverandøren.

Du må fremlegge skatteattest ved:

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over kr. 100 000 (ekskl. mva.).
  • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
  • Søknad om skjenkebevilling.

Skatteattest bestilles på Altinn:

Alle krav vedrørende skatt og merverdiavgift fremkommer på skatteattesten.  Benytt bestillingsskjema RF-1507 hos altinn.no. Attesten blir produsert maskinelt og sendes til din elektroniske postkasse i Altinn.
Den kan skrives ut med en gang.