Kemneren i Narvik

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen hadde. Skatteetaten vil med dette ha et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Informasjon finner du på skatteetaten.no.

Oppgavene som overførtes til Skatteetaten i november var blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Skatteetaten telefon 800 80000