Kemneren i Narvik

Kemneren har på vegne av stat, fylke, Evenes kommune og Narvik kommune ansvaret for

 • innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift hos både personlige og upersonlige skattytere
 • kontroll av arbeidsgivere
 • regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
 • informasjon til arbeidsgivere og skattytere

For disse arbeidsoppgavene er vi underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Skatteetaten  faglige instruksjonsmyndighet.

For kommunen har vi ansvaret for innfordring av eiendomsskatt og kommunale avgifter, parkeringsgebyr og øvrige kommunale krav.  

Spør kemneren om

 • Beregning og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Betaling av restskatt og forskuddsskatt
 • Arbeidsgivers plikter
 • Lønnsinnberetning
 • Årsavregning arbeidsgiveravgift
 • Skatteattest
 • Betaling av kommunale krav og eiendomsavgifter (eiendomsskatt og kommunale avgifter, parkeringsgebyr, SFO, barnehage, omsorgstjenester og andre kommunale krav)

Spør skattekontoret om

 • Skattemelding
 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt

Bankkonti

Bankkonto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift er:

 • Narvik   -  6345.05.18060
 • Evenes -  6345.06.18537

Mangler du KID-nummer kan du lage det selv.

Konto for betaling til Narvik kommune

 • Drift - 6370 05 09046
 • Krav som er under innfordring - 6370.05.28008
 • Kommunale krav med utsendt faktura  -  6370 05 09054
 • Parkering - 6370.05.09062

Kontaktinfo og åpningstider

Kemneren i Narvik

 

Åpningstider 

Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00

Telefontid

Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00
Telefon: 76 91 22 40

Besøksadresse

Narvik rådhus
Kongens gate 45

E-post

kemneren@narvik.kommune.no

Postadresse

Postboks 64,
8501 Narvik