Klagebehandling av eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt

Du kan klage på eiendomsskattetaksten hvis du mener at den overstiger antatt omsetningsverdi, eller hvis du mener du er forskjellsbehandlet i forhold til andre tilsvarende eiendommer.   

Du kan også klage på utskrivningen av eiendomsskatten. For eksempel dersom du mener at du burde ha flere bunnfradrag eller at promillesatsen er.

Fristen for å klage på eiendomsskatten er 15.april  hvert år.

Klage etter fristen

Klager innsendt etter klagefristens utløp vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må regne med at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Kontakt informasjon og åpningstider

Eiendomsskatt


Åpningstider
Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00

Telefontid
Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00

Telefon 76 91 35 29 eller 75 77 55 19

Besøksadresse
Narvik rådhus, Kongens gate 45, 8514 Narvik

E-post
postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse
Narvik kommune
Postboks 64,
8501 Narvik