Salgs- og skjenketider i Narvik kommune

Her finner du informasjon om salgstidene og skjenketidene for alkoholholdig drikk i Narvik kommune. Tidspunktene er vedtatt av Narvik kommunes bystyre i møte 01.10.2020, og er i tråd med alkohollovens bestemmelser. De aktuelle tidsinnskrenkningene gjelder fram til 30.09.2024.

Salgstid for alkoholholdig drikk fra dagligvarebutikk

  • Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
  • Lørdager fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
  • Dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag  fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
  • Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er det ikke tillatt å selge eller utlevere alkoholholdig drikk.

Alkoholholdig drikk fra dagligvarebutikk skjer når kunden betaler varen i kassen. Kunden kan derfor ikke passere kassen i utsalgsstedet senere enn det tidspunkt salgstiden opphører.

Lov om helligdager og helligdagsfred sier at alle dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter må stenge kl. 16.00 julaften, påskeaften og pinseaften. Salgstiden opphører derfor de fleste steder kl. 16.00 disse dagene.

Skjenketid for alkoholholdig drikk
Det enkelte skjenkested har vedtak om når skjenkingen skal opphøre ved det aktuelle stedet. Maksimal skjenketid i kommunen er som følger:

  • Skjenketiden for alkoholholdig drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol er alle dager fra kl. 11.00 til kl. 03.00.
  • Skjenketiden for alkoholholdig drikk som inneholder over 22 volumprosent alkohol er alle dager fra kl. 13.00 til kl. 03.00. 
  • Det er ikke tillatt å konsumere alkohol senere enn 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Overgang til sommer- og vintertid
Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som i henhold til bevillingen har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, det vil si kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid.

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. I henhold til maksimaltidene
vil skjenketiden ha utløpt kl. 03.00 (når klokken blir 03:00 første gang den natten), og den utvides
derfor ikke med en ekstra time.

Salgstid fra Vinmonopolet
Vinmonopolets salgstid er ikke bestemt av kommunen, men følger alkohollovens bestemmelser og er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.