Omsetningsoppgave 2021

Alle virksomheter som har salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave over solgt eller skjenket alkohol innen 1. mars hvert år.

Her finner du skjemaet Omsetningsoppgave 2021.

Det  må leveres et skjema for hvert salgs- eller skjenkested. I skjemaet rapporteres blant annet, faktisk solgt eller skjenket mengde alkoholdig drikke for 2020, og forventet solgt eller skjenket mengde alkoholholdig drikke for 2021.

Innrapporteringen av forventet solgt eller skjenket mengde for 2021, danner grunnlaget for beregning av salgs- eller skjenkebevillingsgebyret for 2021.

I forbindelse med beregningen av bevillingsgebyret, avregner Narvik kommune forventet solgt eller skjenket mengde for 2020, som ble meldt inn på fjorårets skjema, mot faktisk solgt eller skjenket mengde for 2020 som dere melder inn på årets skjema. Differansen kommer som tillegg eller fratrekk på bevillingsgebyret for 2021. Denne differansen vil være spesifisert på fakturaen.

Bevillingshaver som er revisjonspliktig, etter lov om revisjon og revisorer, må levere bekreftelse fra revisor ved innsendelse av omsetningsoppgaven.

Bevillingshaver som er unntatt revisjonsplikt, etter lov om revisjon og revisorer, må levere bekreftelse fra regnskapsfører ved innsendelse av omsetningsoppgaven.