Radonmåling - tilbud til husstander i Narvik 2017-2018

Vinter er sesong for å sjekke radon i boliger og Narvik kommune går aktivt inn for å få flere til å målet nivået i sine hjem.

Hvordan radon kan trenge inn i husKilde: NGU www.ngu.no - Klikk for stort bilde

Narvik kommune har derfor inngått en avtale med Radonor AS, hvor innbyggerne i Narvik kommune kan få målt radon-nivået i hjemmet sitt til en svær gunstig pris. 

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i vårt innemiljø, dvs. vår bolig. 

Vår generelle anbefaling er at alle bør måle hjemme, kanskje med unntak av dem som bor fra tredje etasje og høyere i boligblokke. Men ettersom radon avgir lokalt store forskjeller, kan man ikke bruke naboen sine måleresultater.For å vite radonverdien i egen bolig må en måle. For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Narvik kommune anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling.

Det trekker mest radon inn i husene når det er kaldt ute. Målinger bør derfor utføres innenfor tiden oktober til april. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner i Norge?
Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at den varme luften stiger opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, vil da den radonholdige jordluften kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs. Klide: Statens strålevern

Kontaktinformasjon miljørettet helsevern
Sanel Gabela, rådgiver, enhet fag og forvaltning.
Telefon: 911 85 295
E-mail: sanel.gabela@narvik.kommune.no

Kontakt Radonor AS
Telefon:    95 92 80 73

Spørsmål om måling
karianne@radon.no 

Spørsmål om Radonsikring og rådgiving
magne@radon.no 

Andre henvendelser 
radonor@radon.no 
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS