Miljø og klima

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser

Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig  mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig.

Narvik kommune vil ut fra våre lokale utfordringer og muligheter bidra til å nå de nasjonale målsetningene og føringene innenfor klima, miljø og energipolitikk Narvik kommunes  kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015 – 2026 (PDF, 2 MB)ble vedtatt av Narvik bystyre 15.10. 2015. Planen  legger føringer for utviklingen av Narvik kommune som miljøby frem til 2026. For å lykkes å bli en miljøby må dette skje i samspill med byens innbyggere, næringsliv, fylkeskommunen, staten og andre.

Kommunedelplanen har 3 fokusområder:

  • Bedre luftmiljø
  • Bedre vannmiljø
  • Mindre forsøpling   

Innenfor tiltaksområdene KlimaEnergi og Miljø er det fastsatt mål og utarbeidet handlingsplaner.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS