Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019

Idrett og fritid copyright Shutterstock - Klikk for stort bilde

Søknadsfrist til kommunen: 15. september 2018 

Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.


For mer infomasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no

 

Første gangs søkere:
Anlegg det søkes om midler må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søknad om forhåndsgodkjenning sendes av byggherren i tre eksemplarer til Narvik kommune,
Kultur, postboks 64, 8501 Narvik.

Nærmere informasjon angående kravet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan fås hos enhet Kultur i Narvik kommune eller hos Nordland fylkeskommunes kulturavdeling.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.  Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.

Ved behov for veiledning i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning og utarbeidelse av søknad om spillemidler:
Kontakt Narvik kommunes idrettskonsulent Frode Strøm, tlf. 76 91 22 67,
kontakt Narvik kommunes kulturleder Randi Melgaard, tlf. 76 91 22 62/ 918 56 867 eller
kontakt Nordland fylkeskommunes rådgiver Kristin Hunstad.

Vedrørende tilskudd til  kulturbygg: 

Se  tjenestebeskrivelsen for tilskudd av kulturbygg - desentralisert ordning.  
Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. september.
Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge. Fylkeskommunen fastsetter frist for kommunenes innsending av prioriterte innstillinger av søknader. Kommunene fastsetter søknadsfrist i egen kommune. 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS