Tilskuddsordninger

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017

Søknader som gjelder tilskudd av spillemidlene  har hvert år søknadsfrist 1. oktober

 Søknadsfrist 1. oktober 2017 gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

Nordkraft fordeler årlig midler til kultur og idrett i Narvik.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS