Kultur

Enhet Kultur i Narvik kommune  skal legge til rette for gode rammebetingelser for  kulturlivet i kommunen.

Enhetens hovedarbeidsområder er allment kulturarbeid (inkl. sang, musikk, dans, kunst, teater, kulturvern m.v.), idrett og friluftsliv, bibliotek, barne- og ungdomsarbeid som Verdensteatret  og ungdomsklubbene, tilrettelegging av kulturtiltak for prioriterte grupper samt forvaltning av diverse tilskuddsordninger.  

Enheten  ivaretar sentrale administrative og koordinerende tjenester for  kulturlivet, herunder  tilskudd, initiering, koordinering, veiledning, kontakt med offentlige, private og frivillige instanser, samt andre former for tilrettelegging.

Sist endret 03.06.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS