Fritid

Kulturskolens dansere 2013 - Klikk for stort bilde

Narvik kommune har et rikt kulturliv med mange lag og foreninger og stort frivillig engasjement.  Dette er en stor og viktig ressurs for alle lokalsamfunnene våre.
Kommuneplanens samfunnsdel  gir retning og mål for hva kommunen ønsker å prioritere og  tilrettelegge for: 

  • at fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig og tilpasset ulike behov og brukergrupper.
  • et godt samarbeid innen kultur, idrett og friluftsråd.     
  •  at Narvik kommunes historie og krigshistorie formidles
  • at kulturnæringer får utviklingsmuligheter
  • at kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse          
  • at drift av viktige idrettsanlegg   gis nødvendige økonomiske  forutsetninger    

 

Kommuneplanens samfunnsdel setter fokus på frivillighet
Frivillighet betyr mye for demokratiet, velferden og den generelle samfunnsutviklingen. Frivillig arbeid er med på å formidle kultur og skaper identitet, fellesskap og sosial omgang mellom mennesker i lokalmiljøet.
Kommuneplanens samfunnsdel  gir retning og mål for hva kommunen ønsker å prioritere og  tilrettelegge for:

  • utvikling av  frivillighetspolitikk i samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • tilrettelegging for godt frivillig arbeid.
  • økt samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner som ønsker å bistå med sitt arbeid opp mot kommunale tjenester. 

Noen snarveier under emnet Fritid:


Aktivitetssenteret for eldre

Frivilligsentralen i Narvik 

Kulturskolen

Lag og foreningskatalogen på NRNF.no

Tilrettelagt fritid - fritid med bistand

Ungdomsklubber/juniorklubben Apollo

Utstyrslager for barn og unge

 I et samarbeid tilbyr Narvikregionen næringsforening, Narvik kommune og Narvik Frivilligsentral nå en ny Lag og foreningskatalog. Bli med og gjør katalogen komplett; registrer ditt lag på http://lagforening.nrnf.no  - Klikk for stort bilde I et samarbeid tilbyr Narvikregionen næringsforening, Narvik kommune og Narvik Frivilligsentral nå en ny Lag og foreningskatalog. Bli med og gjør katalogen komplett; registrer ditt lag på http://lagforening.nrnf.no

Emner:

 Gå inn på http://lagforening.nrnf.no 

Publisert av Systembruker. Sist endret 19.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook