Kultur, idrett og fritid

Dans - Klikk for stort bildeDans

Det har vært og er et mål for kulturutviklingen i Narvik at den skal være nyskapende og gi sterke opplevelser for alle,  - engasjere for barn, unge og eldre, være identitetsskapende og en drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål.

Vår Kulturplan gjeldende fram til 2009 (PDF, 289 kB) 
har hatt følgende delmål:

  1. Øke deltakelsen i kulturtilbud, gi befolkningen en aktiv fritid, få flere kulturaktiviteter av høy kvalitet og skape kunst- og kulturuttrykk som er nyskapende i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.
  2. Øke kvaliteten på eksisterende tilbud, og skape flere kulturtilbud for barn, ungdom og eldre.
  3. Ta vare på kulturminner og styrke formidlingen av disse.
  4. Etablere flere kultur- og opplevelsestilbud som er attraktive i reiselivssammenheng.
  5. Styrke kontakt og samhandling ved å etablere møteplasser mellom kulturaktører, flerkulturelle miljøer, næringsliv og det offentlige.
  6. Etablere kulturelle møteplasser for de internasjonale miljøer, få flere internasjonale kulturtilbud og videreutvikle kontakten med Narviks vennskapsbyer.

Arbeidet med å revidere Temaplan Kultur for Narvik kommune pågår nå , følg arbeidet i vår planportal.
 

Noen snarveier

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook