Kultur, idrett og fritid

Det har vært og er et mål for kulturutviklingen i Narvik at den skal være nyskapende og gi sterke opplevelser for alle,  - engasjere for barn, unge og eldre, være identitetsskapende og en drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål.


 

Kulturplan for Narvik 2017 - 2018 (PDF, 7 MB)


har hatt følgende delmål:

  1. Øke deltakelsen i kulturtilbud, gi befolkningen en aktiv fritid, få flere kulturaktiviteter av høy kvalitet og skape kunst- og kulturuttrykk som er nyskapende i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.
  2. Øke kvaliteten på eksisterende tilbud, og skape flere kulturtilbud for barn, ungdom og eldre.
  3. Ta vare på kulturminner og styrke formidlingen av disse.
  4. Etablere flere kultur- og opplevelsestilbud som er attraktive i reiselivssammenheng.
  5. Styrke kontakt og samhandling ved å etablere møteplasser mellom kulturaktører, flerkulturelle miljøer, næringsliv og det offentlige.
  6. Etablere kulturelle møteplasser for de internasjonale miljøer, få flere internasjonale kulturtilbud og videreutvikle kontakten med Narviks vennskapsbyer.

Arbeidet med å  revidere Kulturplan har pågått siden våren 2016, og plandokokumentet som ble presentert i et høringsmøte på Narvik bibliotek den 9. juni 2017 er nå klart for å sendes ut på høring. Planforslaget finner du her. (PDF, 7 MB)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS