Tros- og livssynssamfunn

Registrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve statlig og kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet regnes ut på grunnlag av kommunens budsjetterte utlegg til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem i kommunen.
Søknad om kommunalt og statlig tilskudd sendes samlet.

Det er Fylkesmannen som avgjør om et tros- eller livssynssamfunn er tilskuddsberettiget til statlig støtte. Fylkesmannen godkjenner også nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter.

Fylkesmannen er også riktige klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

 
Publisert av Kirsti Simonsen. Sist endret 13.07.2016

 

Konfirmasjon var fra gammelt av en tradisjon for å markere overgangen fra ung til voksen. I det moderne samfunn er det mer en tradisjon som gir grunnlag for feiring og sammenkomst med slekt og venner, enn et overgansrite.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS