Tros- og livssynssamfunn

Registrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve statlig og kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet regnes ut på grunnlag av kommunens budsjetterte utlegg til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem i kommunen.
Søknad om kommunalt og statlig tilskudd sendes samlet.

Det er Fylkesmannen som avgjør om et tros- eller livssynssamfunn er tilskuddsberettiget til statlig støtte. Fylkesmannen godkjenner også nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter.

Fylkesmannen er også riktige klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

 

 

Konfirmasjon var fra gammelt av en tradisjon for å markere overgangen fra ung til voksen. I det moderne samfunn er det mer en tradisjon som gir grunnlag for feiring og sammenkomst med slekt og venner, enn et overgansrite.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS