Politikk og valg

Narvik bystyre 2015-2019 - Klikk for stort bildeNarvik bystyre 2015-2019 Kristoffer Klem Bergersen, Fremover

I toppmenyvalget POLITIKK finner du  informasjon om  våre politiske organer i Narvik kommune, politiske møter og saker, valgresultater i vår kommune.

Noen snarveier:
Politiske møter/møtepapirer
Valg 2015,
Politisk organisasjonskart (PDF)

Eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider finner du i høyre marg.

Politikk i den store sammenhengen handler om å sette sitt stempel og preg på samfunnsutviklingen. Politikk på lokalplanet handler også om å finne gode løsninger i lokalsamfunnet som sikrer vekst og utvikling. Rollen som folkevalgt er mangesidig, oppgaver som ivaretas av våre lokale politikere er bl.a. rollen som myndighetsutøver, samfunnsutvikler, arbeidsgiver, eier og forvalter av store verdier.

Demokratiet bygger på fire sentrale verdier:

  • Frihet - til å gjøre lokale prioriteringer og finne lokale løsninger
  • Likhet - utøvelse av myndigheten innenfor rettstatens prinsipper
  • Demokrati - som egenverdi knyttet til deltakelse, åpenhet, nærhet og engasjement
  • Effektivitet - kommunene er ofte best egnet til å løse samfunnsoppgaver på en effektiv måte
Sist endret 20.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook