Flagg og ordener

Flagg og offisielle flaggdager

 

I nyere tid er flagg i første rekke brukt som nasjonenes merke, men flagg brukes også som kjennemerke for byer, institusjoner, foreninger, firmaer med mer.
Noen internasjonale organisasjoner har egne flagg.

De offisielle flaggdagene i Norge er: Det norske flagget - Klikk for stort bilde

1. januar 1. nyttårsdag
21. januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar Samefolkets dag
21. februar H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. mai Offentlig høytidsdag
8. mai Frigjøringsdagen 1945
17. mai Grunnlovsdagen
7. juni Unionsoppløsningen 1905
4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
29. juli Olsokdagen
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember 1. juledag
Bevegelig 1. påskedag
Bevegelig 1. pinsedag
Bevegelig Dagen for Stortingsvalg


Norges offisielle flaggdager finnes i Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget.

Signalflagg
Flagg benyttes også til signalisering. De  maritime signalflaggene (Wikipedia) er i dag fastsatt internasjonalt. Signalflagg brukes også innen en rekke idrettsgrener, blant annet motorsport.


Ordener og medaljer

Ordenskanselliet ved Det Kongelige Hoff  administrerer norske ordener og medaljer som tildeles av Kongen. Et ordensvesen finnes i de fleste av verdens nasjoner. Med utdeling av ordener og medaljer kan  statsoverhoder belønne såvel  landsmenn som utenlandske borgere for særlig innsats til samfunnets beste.

Hvert år hedres mange mennesker av H.M. Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv. 

Kongens rett til å dele ut ordener er nedfelt i Grunnlovens § 23:
Kongen kan tildele ordener til hvem han ønsker, til belønning for utmerkede fortjenester, og dette må offentlig kunngjøres. Men kongen kan ikke meddele annen rang eller tittel enn den som følger med ethvert embete. Ordenen fritar ingen for statsborgernes felles plikter og byrder, ei heller medfører den fortrinnsrett til statens embeter. Ingen personlige eller blandede arvelige privilegier må tilstås noen for ettertiden. 

Statutter for tildeling og informasjon om Søknad om tildeling av orden eller medalje finner du  på kongehusets nettside.

  Fant du det du lette etter?

  Nyttige telefonnummer

  ► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

   Legevakt                                        116 117
  ► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

  ► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

   Brann                                                     110
   Politi                                                       112
   Ambulanse                                            113

  FeVa nød- og vakttelefoner 

  Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
  Nød- og vakttelefoner    
  postmottak@narvik.kommune.no

  Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

  © Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS