Beredskap og sikkerhet

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) er pådriver og veileder for samfunnssikkerhet på regionalt og kommunalt nivå. Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og har et særlig ansvar for oppfølging og veiledning av kommunene. Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner og fylker. Lovbestemmelser om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene beredskapsplanlegging basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. I DSB har Enhet for regional og lokal sikkerhet ansvar for samordning av DSBs arbeid mot regionene og kommunene.

Merk: Enkelte av lenkene under "Eksterne linker" i høyre marg fungerer ikke, men da vil tilsvarende lenke være å finne under "Lokale lenker".


Emner:

Brannvern og eksplosjonsvern

Kriseledelsen i Narvik kommune

Verneplikt

Våpentillatelse

Sist endret 20.12.2016
Fant du det du lette etter?
Lokale lenker (1)

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook