Vaksine

Beskrivelse


Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

 

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen

Kriterier

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

Pris

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

 

Lover

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten.

 

Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Oppdatert

30.03.2016 10:51

Narvik vaksinasjonskontor har lokaler i det gamle E-verksbygget.

Åpningstid:

Til og med 7. juli: Vaksinering tirsdag og torsdag kl 08.30 - 15.00.
Helsesøster treffes på tlf 76 91 32 25 for vaksinasjonsveiledning og timebestilling

Vaksinasjonkontoret har redusert åpningstid fra 11. juli 2016
og er stengt uke 29 og uke 30.

 
Fra 11. juli har Vaksinasjonkontoret følgende åpningstid:

Uke 28:  tirsdag 12. juli kl. 08.00-15.30
 
Vaksinasjonskontoret er stengt i uke 29 og 30
 
Uke 31:  mandag 1. august kl. 08.00-15.30


Fra og med uke 32:
Vaksinering tirsdag og torsdag kl 08.30 - 15.00. Helsesøster treffes på tlf 76 91 32 25 for vaksinasjonsveiledning og timebestilling.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS