Psykisk helse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.

Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. 

Psykiatritjenesten gir tilbud om bistand til personer med alvorlige psykiske lidelser. 
 
Kvalitetsmålet vårt er:
Tiltak og tjenester for personer med alvorlige psykiske lidelser i Narvik kommune skal tilrettelegges slik at de fremmer den enkeltes mulighet til uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv.
 
Kontaktinformasjon for Psykiatritjenesten
Adresse Kongens gate 49, 8512 Narvik
Telefon 76 91 32 70
Telefax 76 91 32 71
E-post E-post til postmottaket
Enhetsleder Mette Nygård
Direkte telefon 76 91 32 76 / 99 11 71 36
E-post Enhetsleder E-post leder
Sekretær Grete Rosander
Direkte telefon 76 91 32 70

 

Plattform 1 er et åpent kontakt- og aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering innenfor rus og  psykisk helse. Plattform 1 tilbyr aktiviteter og et godt sosialt fellesskap.

Rustjenesten i enhet Rus og psykiatri driver Værket Værested
 

 

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskole.

Rus- og psykiatritjenesten i Narvik kommune har 3 boliger for alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige og én bolig for personer som er under rehabilitering. Boligene er bemannet 

Solplassen psykiatribolig er en kommunal bolig for personer som har alvorlige psykiske lidelser.

Sjøsiden er et botilbud for mennesker som er kommet til et veiskille i livet, og hvor de i mer eller mindre grad har tatt et steg i "riktig retning", eller en avgjørelse i livet og hvor de har et behov for bistand i dagliglivet i mer eller mindre grad.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS