Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og Koordinerende enhet

Fagleder ved Tildelingskontoret Grethe Feragen - Klikk for stort bildeFagleder ved Tildelingskontoret Grethe Feragen
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og Koordinerende enhet finner du i 1. etg. i Kongens gt. 49 (gamle E-verksbygget).
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hører organisatorisk til enheten Fag og forvaltning.

Kontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre, f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.
 

Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet
Søknad om helse- og omsorgstjenester.
 

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du trenger hjelp med å fylle ut søknaden.

Narvik bystyre vedtok den 28. mars 2017 ny forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Narvik kommune.

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden.

Last ned Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Narvik kommune (PDF, 24 kB)


Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet har hovedansvaret for å koordinere kommunens helse- og omsorgstjenester. Ta kontakt med Koordinerende enhet når du trenger individuell plan for å få koordinert helse- og omsorgstjenester som du mottar fra ulike enheter eller spesialisthelsetjenester. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuell plan for brukeren ligger hos de som tildeler tjenestene.

 

Les om Individuell plan på helsenorge.no

 
 
 
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og Koordinerende enhet
Besøksadresse: Kongens gt. 49, 1. etg.

Postadresse:
 

Narvik kommune, 
postboks 64, 8501 Narvik
Oppmøtetid: mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Telefon: 76 91 35 90
  i telefontiden kl. 10.00 - 1400
E-post: tildelingskontoret@narvik.kommune.no
postmottak@narvik.kommune.no

Fagleder:

Stedfortredende

Grethe Feragen

fagleder: Mai-Britt Svartis

   
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook