Hverdagsrehabilitering

Fagteam Hverdagsrehabilitering, enhet Helsetjenester, har sine kontorer på Sykehushaugen, i 3. etasje på Det gamle sykehjemmet`. Fagteam Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere som gir tilbud til brukere i hele kommunen.

Hverdagsrehabilitering er for dem som har hatt et funksjonsfall eller står i fare for å oppleve et funksjonsfall. Med fokus på hverdagsmestring, egenmotivasjon og brukerens egne mål, bistår Fagteam Hverdagsrehabilitering med tidsavgrenset, intensiv og målrettet hjemmetrening på hverdagsaktiviteter brukeren selv ønsker å være selvhjulpen i. Eksempler på hverdagsaktiviteter kan være; av- og påkledning, hente posten, lage mat, gå utendørs, handle på butikken, ta bussen og delta på sosiale aktiviteter eller ivareta sine hobbyer.

Kontaktinformasjon Fagteam Hverdagsrehabilitering:

Besøksadresse:
Sykehusveien 3A - 3. etasje
8516 Narvik

Postadresse:
Fagteam Hverdagsrehabilitering, Narvik kommune,
postboks 64, 8501 Narvik.

Konstituert enhetsleder    

Kjersti Lunde

Telefon: 76912994 / 918 59 737
kjersti.lunde@narvik.kommune.no

Fagteam Hverdagsrehabilitering:
Telefon: 76 91 20 68

Børge Henriksen, Fysioterapeut
Telefon:
916 88 464
borge.henriksen@narvik.kommune.no


Harald Karlsen, Ergoterapeut
Telefon:
915 60 783
harald.karlsen@narvik.kommune.no


Åshild Kristiansen, Sykepleier
Telefon: 
901 34 245
ashild.kristiansen@narvik.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS