Helsetjenester

Narvik sykehus. Foto: UNN Narvik. - Klikk for stort bildeNarvik sykehus. Foto: UNN Narvik. Helsetjenestene omfatter en rekke tjenester fra ulike enheter i kommunen, spesialhelsetjenestene, fylkeskommunale helsetjenester og tjenester fra private aktører.

Det offentlige har ansvaret for helsetjenester til befolkningen.

Ansvarsfordelingen mellom de regionale helseforetakene  og kommunene er blant annet knyttet til graden av spesialisering av tjenestene. Det regionale helseforetaket Helse Nord RHF har ansvaret for å sikre befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, laboratorie- og røntgenvirksomhet.
Har du behov for tjenester som krever spesialisert behandling, skal du henvises fra primærhelsetjenesten, oftest fra fastlegen din.

Kommunale helsetjenester
Mens spesialisthelsetjenesten skal sørge for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager har kommunen ansvar for blant annet fastlegeordningen, rusarbeid og psykisk helsearbeid, den offentlige fysioterapitjenesten, rehabilitering, helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

I samhandlingsreformen legges det stor vekt på koordinering og samarbeid på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer.  

Velg emne for nærmere informasjon om tjenestene:    

Vaksinasjonskontoret i Narvik kommune er samlokalisert med Narvik helsestasjon - Klikk for stort bildeVaksinasjonskontoret i Narvik kommune er samlokalisert med Narvik helsestasjon Fysio- og ergoterapi på Narvik REO. Foto: Harald Harnang, Infoto. - Klikk for stort bildeFysio- og ergoterapi på Narvik REO. Foto: Harald Harnang, Infoto. Harald Harnang, Infoto

Emner:

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook