Ankenes legesenter er et kommunalt legesenter og har lokaler i Servicesenteret på Ankenes.

Kreftkoordinator tilbyr et lavterskeltilbud til kreftpasienter og deres pårørende. 

Tjenester innen rehabilitering og habilitering dreier seg om å gi innbyggere hjelp til å mestre livets utfordringer på best mulig måte når man har en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse.  
 
Alternativ behandling er ikke er en del av skolemedisinen og det offentlige helsevesenets standard tilbud.

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS