Ankenes legesenter er et kommunalt legesenter og har lokaler i Servicesenteret på Ankenes. Legesenteret er for tiden bemannet med tre leger og en turnuskandidat. I tillegg er det helesekretærer og sykepleiere. Vi har plass til inntil 3000 pasienter på våre lister.
 
For å komme i kontakt med oss kan du benytte telefon eller sms.
Send SMS med kodeord ANKENES til 2097. Skriv så navn, fødselsnummer og hva det gjelder. Ikke skriv sensitive opplysninger. Merk: Må ikke brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Legesenteret har betalingsautomat. Pasientene betaler kontant, med kort eller får giro i en automat som står på venterommet. Automaten tar maksimalt 200-sedler, så det er viktig med rett veksel.  Etter besøk hos legen går pasienten rett til automaten for å betale. Hvis pasienten skal ta blodprøver må pasienten melde seg i luken først.  Går pasienten hjem uten å betale, vil det bli sendt en giro hjem til pasienten samme dag.

 

 Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste. 

 

Kreftkoordinator tilbyr et lavterskeltilbud til kreftpasienter og deres pårørende. 

Kreftkoordinatoren skal være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og deres pårørende og tilbyr:

  • Råd og veiledning rundt kreftdiagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Være en samtalepartner som kan hjelpe og sortere tanker i en vanskelig hverdag.
  • Informasjon om rettigheter, relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.
  • Oppfølging til barn og ungdom som er pårørende.

Kreftkoordinatoren samarbeider med aktuelle yrkesgrupper slik at pasienten får et helhetlig tilbud gjennom hele pasientforløpet.

Tilbudet er frivillig og gratis.

Kontaktinformasjon


Kreftkoordinator i Narvik kommune er Tove Hæsken-Pettersen.
Kreftkoordinator har kontor på Tildelingskontoret i gamle E-verksbygget, 1. etasje i Kongens gt. 49.

Tlf. 992 38 755 / 76 91 35 95. E-post: tove.haesken@narvik.kommune.no

 

Se Tjenestebeskrivelse - Kreftkoordinator i Narvik kommune

Se Brosjyre - Kreftkoordinator i Narvik kommune (PDF, 2 MB)

Jeg trener for å bli gammel.jpg

Tjenester innen rehabilitering og habilitering dreier seg om å gi innbyggere hjelp til å mestre livets utfordringer på best mulig måte når man har en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse. Målet er at den enkelte skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Begrepet habilitering brukes når skaden/tilstanden er medfødt eller ervervet tidlig i livet, mens rehabilitering brukes dersom man har pådratt seg skaden.  

logo_behandlingsreiser.jpg

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet og Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus administrerer ordningen.

Behandlingene består av tre og fire ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandlingen som finnes i Norge.

På Oslo Universitetssykehus' hjermmesider om ordningen finner du uttakskriteriene, søknadsfrister og søknadsskjema for de ulike diagnosegruppene som omfattes av tilbudet.

Se Oslo Universitetssykehus' hjemmesider for mer informasjon.

Alternativ behandling
Alternativ behandling er ikke er en del av skolemedisinen og det offentlige helsevesenets standard tilbud.
Alternativ medisin er behandling av plager og sykdommer med alternative behandlingsmetoder. Alternativ medisin kan f.eks. være akupunktur, homeopati, naturopati og soneterapi.

Den som velger å bruke en alternativ behandling, må betale hele kostnaden selv.

Alternativ behandling og alternative behandlere omfattes av Lov om alternativ behandling med tilhørende forskrifter. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling, samt å regulere adgangen til å utøve alternativ behandling. Loven gjelder alle alternative behandlere, ikke bare dem som er omfattet av den frivillige registerordningen.

For mer informasjon:  Se Helsedirektoratet sine nettsider om alternativ behandling.
 

 

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. 

Sykehjemmene

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns bemanning når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter. Narvik kommune har langtidsplasser som er tilrettelagt for særskilte pasientgrupper og som tildeles uavhengig av hvor du bor.  

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS