Frisklivssentral - Beskrivelse av tjenesten

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudene kan inneholde helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt.

Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralene er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.

Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

Frisklivssentralen er et helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggerne, men med spesiell vekt på de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner på grunn av

 • Fysisk inaktivitet
 • Overvekt
 • Diabetes
 • Høyt blodtrykk
 • Muskel- og skjelettplager
 • Psykisk lidelse
 • Hjerte/karsykdommer
 • Lungesykdom
 • Kreftsykdom 

Aktuelle samarbeidspartnere kan være

 • arbeidsgivere
 • bruker- og innvandrerorganisasjoner
 • fastleger
 • frivillige organisasjoner
 • Nav
 • private aktører
 • spesialisthelsetjenesten

Lover og referanser

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

Helsedirektoratets sider fins mange ideer og nyttige lenker, bl.a. Aktivitetshåndboken og Veileder for etablering.

Fysisk aktivitet som tilbys eller anbefales skal følge nasjonale anbefalinger. Aktivitetshåndboken er et godt verktøy for å kunne veilede deltakerne.

Veileder for etablering og organisering av frisklivssentraler bør brukes som mal for utvikling frisklivssentralen.

En kommunal frisklivssentral bør ses i sammenheng med andre helsetjenester og kommunale lærings- og mestringstilbud. Samarbeid om kompetanse og ressurser vil være naturlig. Det er imidlertid avgjørende for å nå ønskede målgrupper og oppnå ønskede resultat at frisklivssentralen blir en tydelig helsetjeneste i kommunen.


Organisering

For å sikre helsefaglig kvalitet anbefales det at frisklivssentralen har helsepersonell som faglig ansvarlige. Det bør i tillegg sikres nødvendig tverrfaglig kompetanse. Frisklivssentralen bør etableres i egnede, universelt utformede lokaler.

Frisklivssentralen skal ha rutiner for å gjennomføre helsesamtaler, ha forskriftsmessig oppbevaring av personopplysninger og rapportering til henvisende instans. Sentralene bør også ha oversikt over hvilke tilbud som fins for fysisk aktivitet, kostholdsendring, røykeslutt og andre tidlig intervensjons- og mestringstilbud i kommunen. Legg inn opplysningene i beskrivelsesfeltet.
 

Brukermedvirkning

Brukere og brukerrepresentanter skal delta i planleggingen. Brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet i utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS