Folkehelse og forebygging

 

Folkehelse er et omfattende tema som inneholder emner innenfor helse, miljørettet helsevern og tradisjonelt folkehelsearbeid.

 

Vennligst meld til rådgiver Miljørettet helsevern dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

 

 

Folkehelseuka 2017

Folkehelseuka er en markering av alt det gode og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunen, og en synliggjøring av de tilbudene som eksisterer i kommunen og i løkalmiljøet.

Vil du være med? Gi tilbakemelding hvilke aktivitet dere ønsker å synliggjøre. Vi vil sette sammen et program for uken. dette vil synliggjøres på kommunens nettsider facebook og i Fremover.

Ta kontakt!

Kontaktperson: Randi Melgaard, tlf  76 91 22 62/ 918 56 867

randi.melgaard@narvik.kommune.no eller postmottak@narvik.kommune.no

Alleen basseng og Bjerkvik svømmehall

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Det er satt ut 10 poster rundt om på Narvikhalvøya som deltakerne kan besøke. Disse er merket av på kartet , se lenke til kart med stempligsfelt nedenfor.

Like i nærheten av kartmerket vil dere finne merkebånd med et stempel som dere skal markere med nederst på arket og på riktig post. Hvert stempel har ulik kode. Når alle postene er funnet, sendes eller legges ferdig stemplet kart i Narvik kommunes postkasse ved Havnens hus, Havnegt. 2, og merkes med
«Ta de 10» ved enhet HR.

Ved utgangen av mars 2016 vil det bli foretatt en trekning blant deltakerne som har gjennomført løypa og har riktig stemplet kode på rett plass. Ved å levere flere kart med alle stempelkoder på plass økes  dine sjanser for å vinne - samtidig som helsegevinsten øker. 

Trimaksjonen holdes nå gående fra 1. april til 31. oktober.

Skriv ut folderen med kartet og stemplingsfelt (PDF, 5 MB)
 

 

Anbefalinger
Anbefalinger for barn og unge* 
Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. 
Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken 
bør aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker 
skjelettet, inkluderes. 

Anbefalinger for voksne* 
Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet 
per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. 
Anbefalingen kan også oppfylles med en kombinasjon av moderat og høy intensitet. 
 


* Anbefalingene kommer fra Helsedirektoratet.

Du kan gi blod hos Blodbanken ved Narvik sykehus, UNN. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan bli blodgivere, og kan fortsette å gi blod til de er 70 år.

HPV.vaksine


Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Timebestilling: vaksinasjonskontoret@narvik.kommune.no

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse.
Her får du hjelp til å gjennomføre livsstilsendringer, for eksempel innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, røyke- og snuseslutt, søvnproblem osv.

 

Frisklivssentralens tiltak er rettet mot deg som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral. 

 

Frisklivssentralen tilbyr trening i grupper, individuell oppfølgning og kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

For mer informasjon:

 

Søknad

Søknad sendes til:
Tildelingskontoret (merk med Frisklivssentralen)
Narvik kommune, 8512 Narvik

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du ønkser hjelp med søknad.

Kontaktinformasjon Frisklivssentralen

Frisklivskoordinator i Narvik kommune
Lise E. Haug

Telefon: 950 26 908
Kontor: E-verksbygget, 2.etg. og
Ankenes servicesenter, Ankenesveien 17. 

 

Vaksinering

Her finner du informasjon om  vaksinasjonstjenesten i Narvik kommune.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS