Folkehelse og forebygging

Folkehelse er et omfattende tema som inneholder emner innenfor helse, miljørettet helsevern og tradisjonelt folkehelsearbeid.

Vennligst meld til rådgiver Miljørettet helsevern dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

Folkehelseuka er en markering av alt det gode og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunen, og en synliggjøring av de tilbudene som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Du kan gi blod hos Blodbanken ved Narvik sykehus, UNN. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan bli blodgivere, og kan fortsette å gi blod til de er 70 år.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram.

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse.

Vaksinasjonstjenesten i Narvik kommune

  Oversikt offentlig og privat tannhelsetjeneste

  Fant du det du lette etter?

  Nyttige telefonnummer

   Legevakt                                        116 117
  ► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

  ► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

   Brann                                                     110
   Politi                                                       112
   Ambulanse                                            113

  Flere nød- og vakttelefoner 

  Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
  Nød- og vakttelefoner    
  postmottak@narvik.kommune.no

  Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

  © Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS