Folkehelse og forebygging

Folkehelse er et omfattende tema som inneholder emner innenfor helse, miljørettet helsevern og tradisjonelt folkehelsearbeid.

Kommuneoverlegens arbeids- og ansvarsområde er primært medisinsk faglig rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse, kommunale enheter, virksomheter og kommunens innbyggere.

Hjertestartere kan redde liv. Hver dag dør flere personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans.
Mange av disse kunne vært reddet med rask og god behandling.

Vennligst meld til rådgiver Miljørettet helsevern dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Du kan gi blod hos Blodbanken ved Narvik sykehus, UNN. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan bli blodgivere, og kan fortsette å gi blod til de er 70 år.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram.

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse.

Oversikt offentlig og privat tannhelsetjeneste

Narvik kommune ved miljørettet helsevern minner om at alle virksomheter som eier kjøletårn eller luftskrubbere må melde dette til Narvik kommune og orientere om antall kjøletårn/luftskrubbere.
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS