Kommuneoverlegens arbeids- og ansvarsområde er primært medisinsk faglig rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse, kommunale enheter, virksomheter og kommunens innbyggere.

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Hjertestartere kan redde liv. Hver dag dør flere personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans.
Mange av disse kunne vært reddet med rask og god behandling.

Vennligst meld til rådgiver Miljørettet helsevern dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

Du kan gi blod hos Blodbanken ved Narvik sykehus, UNN. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan bli blodgivere, og kan fortsette å gi blod til de er 70 år.

Friskliv- og mestringstjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste. I Friskliv- og mestringstjenesten legges det vekt på en helhetlig tilnærming i arbeidet med å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Oversikt offentlig og privat tannhelsetjeneste

Narvik kommune ved miljørettet helsevern minner om at alle virksomheter som eier kjøletårn eller luftskrubbere må melde dette til Narvik kommune og orientere om antall kjøletårn/luftskrubbere.

Fra 1/1-2014 ble det innført krav til meldeplikt og vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan for virksomheter som har kjøletårn eller luftskrubbere, jfm. forskrift om miljørettet helsevern, § 11c.
Narvik kommune ved miljørettet helsevern ønsker med dette å minne alle virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere om dette kravet.

Alle virksomheter som eier kjøletårn eller luftskrubbere må ta kontakt med Narvik kommune, miljørettet helsevern v/Sidse Linnæs og orientere om antall kjøletårn/luftskrubbere.
I tillegg skal alle
kjøletårn/luftskrubbere vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan, med frist 1. januar 2017. Dette for å hindre spredning av legionella via aerosol.

Narvik kommune ber om at slik melding sendes umiddelbart slik at fristen for vurdering av akkreditert inspeksjonsorgan overholdes.

Meldingen skal sendes til Narvik kommune, e-post: postmottak@narvik.kommune.no eller pr brev til
Narvik kommune, pb 64, 8501 Narvik.  Merk forsendelsen Sidse Linnaes.

Med vennlig hilsen
Narvik kommune


Sidse Linnaes
Rådgiver miljørettet helsevern

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS