Aktivitetshuset i Narvik

Aktivitetshus er i regi av Narvik kommune og består av tre lokaler for rus og psykisk helse.

Aktivitetshuset i Narvik har flere steder  for deg som har psykiske problemer eller rusproblemer. Du kan komme innom for sosialt samvær, kreative aktiviteter eller delta i mere regelmessige kurs, grupper og turer. Du kan også få informasjon om rettigheter, hjelp til å skrive søknader eller til å ta kontakt med det offentlige. Her får du informasjon om hvilken tilbud, steder og aktiviteter.

Værket Værested 
Enhet Rus og Psykisk helse driver Værket Værested. Værket Værested er for personer som har en rusmiddelavhengighet og/eller Psykiske helseplager.

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 12:30 - 15:00
Fredag kl. 12:30-14:30

Tirsdag - torsdag serveres varm mat og middagsservering
Adresse: Kongens gt 49 (tidl. E-verksbygget)
Kontakt informasjon: Telefon: 902 41 549

Enhet Rus og Psykiatri driver Værket Værested

Cafe Exit
Cafe Exit er et rusfritt aktivitetstilbud med sosiale tiltak både i og utenfor huset.

Åpningstider:
Tirsdag kl. 18:00 - 21:00
Fredag kl. 17:00 - 20:00
Lørdag kl. 12:00 – 15:00
Søndag kl. 15:00 – 18:00
I tillegg har vi åpent alle helligdager og offentlige fridager fra kl. 10:00 - 14:00 om det havner på en ukedag. Havner disse på en helg gjelder vanlige åpningstider.

Adresse: Alpinveien 6, 8515 Narvik
Kontakt informasjon:
Esben Haldorsen telefon 995 60 047 og e-mail espen@marborg.no
Siv-Elin Reitan telefon 976 41 433 og e-mail siv-elin@marborg.no

Vi har stor fokus på aktivitet og det å være sammen med andre kan være en god aktivitet i seg selv. Vi ønsker å skape glede, mestring og motivasjon.

Vi tilbyr en rekke aktiviteter både i og utenfor åpningstid som ski, kino, biljard, dart, bordtennis, fisketurer, bowling og mer.

Exit er også godkjent som frisoningstilbud til mennesker som er idømt samfunnsstraff eller lenkesoning.

Cafe Exit drives med på midler blant annet fra Narvik kommune -Enhet Rus og Psykisk helse.

Plattform 1
Åpningstider :  
Mandag-fredag kl. 10:00 – 14:00

Kontaktinformasjon:
Dagligleder: Erling Normark telefon: 976 82 811
Hilde telefon:  976 22 759

Adresse: Alpinveien 6, 8515 Narvik

Plattform 1 er et kontakt- og aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering innenfor rus og psykiske helse.

Vi tilbyr samhandling og spennende aktiviteter som bowling, ishockey, ballaktiviteter, turer, div.kurs, tur, sykkelturer, biljard, musikk, kreativt, bordtennis, turneringer.
Vi ønsker å fremme en attraktiv, åpen og trygg atmosfære. Med mange samarbeidspartnere sikrer vi en stadig flyt av nye mennesker.

Plattform 1 drives av Agenda AS på oppdrag fra Narvik kommune, ved enheten Rus og psykisk helse.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS