Student i Oslo kommende skoleår?

Ungdom fra Narvik kan søke om hybel på Nord-Norsk Student og elevhjem 
John Collets allé 110 i Oslo, hvor Narvik kommune har tildelingsrett på 8 boenheter.
Søknadsfristen  for hovedinntaket er 1. juni årlig. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på  studenthjemmets nettside Velkommen til NNSE Ditt hjem i studietiden!