Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal skape trygghet, og bidra til at man kan bo lengre hjemme. Samtidig skal teknologien styrke evnen til å klare seg selv i hverdagen, ved å forsterke trygghet, sikkerhet og mobilitet.

Velferdsteknologien er ment å bidra til selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Målet er at inbyggere som benytter seg av velferdsteknologi skal meste eget liv i eget hjem, lengst mulig.

En planlagt oppgradering av sykesignal-anlegget på et av sykehjemmene har over de siste par årene utviklet seg til en felles plattform for velferdsteknologi i Narvik kommune.

I første omgang fases velferdsteknologi inn på institusjonene. Deretter, når plattformen er i drift og stabil blir det oppstart i hjemmebaserte tjenester og boliger.

Undersøkelse for pårørende

Erfaringer med bruk av GPS lokaliseringsteknologi- erfaringer fra pårørende og bruker:

Pårørendeundersøkelse om velferdsteknologi

Kontakt oss som jobber med velferdsteknologi

Vi er en gruppe på 3 personer som jobber med innføringen av velferdsteknologi i Narvik kommune.

Du kan kontakte oss på e-post eller telefon:

velferdsteknologi@narvik.kommune.no

Telefon: 769 12 000/902 19 463

Bilde av Harald Karlsen, Amanda Sjåfjell og Ørjan Anthonsen. - Klikk for stort bildeHarald Karlsen, Amanda Sjåfjell og Ørjan Anthonsen.

 

Trygghetsalarm

Eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.
​​​​

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm skaper trygghet hos bruker og det er større mulighet for at bruker kan bo lenger hjemme.

  • Alarmen kobles til mobilnettet og går direkte til mottakssentralen.
  • Bruker bærer ”smykket” til alarmen på seg.
  • Ved alarm melder alarmsentralen ifra til hjemmetjenesten som kontakt brukeren. Hjemmetjenesten har nøkkel og kan derfor komme inn selv om brukeren ikke er i stand til å åpne døra selv.
Hvordan søker jeg om trygghetsalarm?

For å få trygghetsalarm søker du via vårt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet må du beskrive dine behov for hjelp, slik at vi kan vurdere hvilke helsetjenester som passer for deg:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Hvis du har ytterligere spørsmål om trygghetsalarm kan du ta kontakt med tildelingskontoret i Narvik kommune:

Kontakt tildelingskontoret, eventuelt kontakt-informasjonen under:

E-post: tildelingskontoret@narvik.kommune.no, eller postmottak@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Tildelingskontoret holder til i første etasje på rådhuset i sentrum av Narvik, Kongens gate 45.

Telefon: 76 91 35 90 (telefon/oppmøtetid: 10.00-14.00).

 

Hva koster trygghetsalarm?

Trygghetsalarm koster 225,- kroner i leie pr. måned. Dette inkluderer SIM-kort og bruk av SIM-kortet.

Etablering av trygghetsalarm (gjelder kun ved nyetablering) kr. 1050,-
 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for trygghetsalarm er inntil 4 uker.

Lokaliseringstjeneste

SafeMate er en liten, mobil trygghetsalarm som viser posisjonen din på et kart ved hjelp av GPS. Dette er en tjeneste som er under utprøving i Narvik kommune.

 

Hvordan fungerer lokaliseringstjeneste?

Når du trykker på alarmknappen vil dine pårørende bli oppringt, og du kan da føre en samtale gjennom Safemate-enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp.

Dine pårørende kan da se hvor du befinner deg på en PC-skjerm, nettbrett eller smarttelefon. Man kan også definere et geografisk område som du kan bevege deg innenfor, og hvis du forlater dette området vil alarmen utløses automatisk (geofence).

Hvem kan få lokaliseringstjeneste?

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om SafeMate. Enheten lånes ut fra Narvik kommune, uten kostnad for deg.

Hvordan kan jeg få lokaliseringstjeneste?

Lokaliseringstjenester er kun under utprøving i Narvik kommune.

Før SafeMate kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg.

Hvis det er det, fatter saksbehandler vedtak på tjenesten og du må  skrive under på et samtykke som gir oss lov til å ta i bruk teknologien. 

Du kan også lese mer på produsentens egne hjemmesider.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Hvis du har ytterligere spørsmål om lokaliseringstjeneste kan du ta kontakt med tildelingskontoret i Narvik kommune:

Kontakt tildelingskontoret, eventuelt kontakt-informasjonen under:

E-post: tildelingskontoret@narvik.kommune.no, eller postmottak@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Tildelingskontoret holder til i første etasje på rådhuset i sentrum av Narvik, Kongens gate 45.

Telefon: 76 91 35 90 (telefon/oppmøtetid: 10.00-14.00).