Søk om trygghetsalarm

Eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm?

En trygghetsalarm skaper trygghet hos bruker og det er større mulighet for at bruker kan bo lenger hjemme. Alarmen kobles til telefonnettet og går direkte til mottakssentralen. Bruker bærer ”smykket” til alarmen på seg. Ved alarm melder alarmsentralen ifra til hjemmetjenesten som kontakt brukeren. Hjemmetjenesten har nøkkel og kan derfor komme inn selv om brukeren ikke er i stand til å åpne døra selv.

Hvordan søker jeg?

I søknadsskjemaet må du beskrive dine behov for hjelp, slik at du kan få vurdert hvilke tjenester som passer for deg. Søk om trygghetsalarm: Søknadskjema: helse- og omsorgstjenester
Dersom du har spørsmål om trygghetsalarm, kontakt tildelingskontoret.

Besøksadresse: Kongens gate 45, 1. etasje.
Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik

Telefontiden og oppmøtetid: mandag-fredag kl. 10:00-14:00
Telefon:    76 91 35 90

E-mail: tildelingskontoret@narvik.kommune.no
eller postmottak@narvik.kommune.no 
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Hva koster det?

  • Trygghetsalarm leie til kommunen kr. 225,- pr. måned (dette inkluderer SIM-kort og bruk av det)
  • Etablering av trygghetsalarm (gjelder kun ved nyetablering) kr. 1050,-

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil fire uker.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalter, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.