Transporttjenesten for funksjonshemmede

TT-Kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Narvik, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.
TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Søk om TT-kort Her finner du søknadsskjema samt legeerklæring som må legges med søknaden

Retningslinjer for TT-ordningen 

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Godkjenning av brukere er delegert til kommunen, søknad sendes til søkers hjemkommune:

Narvik kommune, postboks 64,  8501 Narvik

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober